I fem hela dagar ägnar vi oss åt deko­r­erade pap­per, bok­binderi, prom­e­nad­er och restau­rangbesök. På för­mid­da­gar­na kom­mer vi att ha bok­binderikurs och på efter­mid­da­gar­na kom­mer vi att göra intres­san­ta studiebesök. Vi kom­mer bland annat att besö­ka ett bib­liotek som har en fin sam­ling deko­r­erade pap­per. Jag kom­mer ock­så att ta er med till min favoritväskmakare Fed­eri­co som gör skräd­darsy­d­da skin­nväskor och till min favoritrestau­rang dit knappt några tur­is­ter hit­tar och dit kar­di­naler­na går för att få rik­tigt god mat. Som tolk ett par av dagar­na kom­mer vi att ha med oss Hele­na Wange­felt Ström, en god vän och romkännare som med­verkat i kat­a­l­o­gis­erin­gen av Drot­tning Kristi­nas sam­ling i Vatika­nens bib­liotek och forskat i flera äldre romer­s­ka bibliotek.

Han­dledare: Mon­i­ca Langwe
Plats: Rom
Tid: Sep­tem­ber 16–20 sep­tem­ber 2019
Kost­nad: 5 800:-
10 platser

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er