event image

Boken som konstnärligt objekt, del I

Örn­sköldsviks kon­st­grafiska verk­stad

from to ical Google outlook
event image

Limp bindings from the Vatican Library

Lang­we ateljé, Mora

from to ical Google outlook
event image

Kalligrafi och bokbinderi

Rom, Ital­ien

from to ical Google outlook
event image

Kreativt bokbinderi

Mun­ka folkhögsko­la
Datum: kom­mande

from to ical Google outlook
event image

Limp binding grund

Lang­we ateljé, Mora

from to ical Google outlook
event image

Limp bindings from the Vatican Library II

Lang­we ateljé, Mora

from to ical Google outlook
event image

Boken som konstnärligt objekt, del II

Örn­sköldsviks kon­st­grafiska verk­stad

from to ical Google outlook
event image

Kreativa yrken — något för mig?

Mora gymnasium Våren 2020
event image

Bokhantverk för konstnärer del I — II

Bohusläns konstgrafiska verkstad Hösten 2020
event image

Sexlingsband

Langwe Atelje Datum: Kommande