event image

Boken som konstnärligt objekt, del I

Bohus­läns kon­st­grafiska verk­stad

from to ical Google outlook
event image

Boken som konstnärligt objekt, del II

Örn­sköldsviks kon­st­grafiska verk­stad

from to ical Google outlook
event image

Boken som konstnärligt objekt, del II

Kon­st­när­ernas Kollek­tivverk­stad Bohus­län

from to ical Google outlook
event image

Kreativa yrken — något för mig?

Mora gymnasium Hösten 2020
event image

Sexlingsband

Langwe Atelje Datum: Kommande