Inspiration

Jag tit­tar gär­na till­ba­ka på vad som gjorts tidi­gare för att få nya idéer. Bland annat är jag svag för alla snill­ri­ka tekniker man kan finna på arkiv i form av album, etu­in, askar och provböck­er med fick­or och fack.