Boken som konstform

I projektet ”Boken som konstform” har jag fördjupat mig i hantverket och dess språklighet i ett konstnärligt kontext. Jag har experimenterat med bokformatet som mekaniskt objekt och reflekterat över på vilken roll mina händers kunnande och erfarenhet spelar i mitt arbete.

Jag kan se metoder, material och drivkrafter från äldre hantverkstraditioner i Siljansbygden som jag kan koppla till mina egna processer. Genom att förstå min egen arbetsprocess har jag också lättare att se, förstå och vägleda andra i deras utforskande.

Kurser

Genom att fokusera mer på processerna, det som händer för det färdiga resultatet, kan vi hitta källor till inspiration, frigöra oss från gängse mönster och hitta nya vägar vidare. Kursen bygger både på ett fysiskt, sinnligt men också ett mentalt utforskande.

Utställning

Utställningen ”Boken som konstform” presenterar ett bredd register i utforskandet av bokhantverket i ett konstnärligt format. Medverkande konstnärer: Monica Langwe, Hedi Kyle, Suzanne Schmollgruber och Vegan Flava.

Utställningen går at boka separat eller i samband med kurs/föredrag.