En kurs för dig som broder­ar, arbe­tar med grafisk form eller bara tyck­er det är kul med bokstäver.
Här får du, genom att arbe­ta prak­tiskt, förståelse för hur kon­traster i bok­stäver funger­ar och hur det påverkar en ord­bild. Anni­ka kop­plar grundläg­gande teori och ter­mi­nolo­gi till prak­tiskt arbete, och ger dig verk­tyg att både se och diskutera bok­stavskon­st i detalj. Vid kursens slut har du ska­p­at en ord­bild som är redo att användas.

Lärare: Anni­ka Peters­son, Inscriptorium
Tid: 29 — 31 mars 2017
Kost­nad: 3 000:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Läs mer om Anni­ka: www.inscriptorum.com

Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er