I denna kurs kommer vi att göra ett sexlingsband inspirerat av sexlingsbanden på Kungliga biblioteket i Stockholm. Orginalet, som är från sent 1500-tal, har pärmar i skinn. Boken är bunden så att man kan öppna det på sex olika sätt.

Sex olika böcker kan alltså läsas vart och ett för sig.

Vi tar först fram en liten dummy innan vi gör sexlingsbandet klätt i papper eller klot.

Lärare: Monica Langwe
Kostnad: ej fastställd
Tid: ej fastställd

Plats för kursen: Langwe Atelje

Registrering

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”true”]

[event_details]