Under 4 dagar kommer vi att trycka risotryck och se hur vi kan förvandla dessa till olika bokformat.
Med en riograf på plats kommer vi att jobba analogt med att skapa texturer och former med olika material i kollageteknik. 
Vi trycker i två olika färgkombinationer och experimenterar med att arbeta i lager med övertryck och utsparning. 
Efter att vi tryckt får vi lära oss att vika och häfta olika bokformat. Vi kommer att ta fram ett litet referens bibliotek
med olika dummys innan vi så omvandlar våra risotryck till bokformat.
Plats: Langwe studio, Mora
Tid: 20-23 maj 2021
Pris:  5 000:- inkl. lunch och fika
En materialavgift tillkommer på 400:-
Handledare: Jeanette Enquist, Monica Langwe

Registrering

monica@langwe.se

[event_details]