Vi kom­mer att arbe­ta med oli­ka bok­struk­tur­er som kan expon­era, bevara och för­vara tryck, teck­ningar, skiss­er och andra doku­ment samt föremål.
Intern kurs för skolans elever.

Plats: Kon­stakademin, Tallin
Intern kurs

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er