Under den­na två dagars kurs kom­mer vi att göra en
prak­tisk ask med fack för mate­r­i­al och/eller verktyg.
Vi klär den med klot, tyg vi själ­va fodrat med pap­per och egen­händigt kokat klister.

Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!

Under kursen finns tillfäl­let att köpa den nya boken “Pap­per och stygn” samt ett verk­tygskit till kurspris.

Plats för kursen: Upp­landsmuseet

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er