Under den­na endagskurs gör vi så mån­ga enarks- och tvåark­shäft­ningar vi hin­ner. Vi deko­r­erar med knap­par, hyskor och hakar, små säk­er­het­snålar eller ett litet broderi. Vi avs­lu­tar med att göra en kas­sett till alla häftningarna.
Inga förkun­skaper krävs.

Ta med dina allde­les egna små favoritk­nap­par eller annat att deko­r­era med om du vill.

Plats för kursen: Skansen Stockholm

Sched­uled Kurs­er
Sched­uled Kurs­er