Under kursen kom­mer ni att gå igenom pap­perets egen­skaper, tit­ta på bok­struk­tur­ernas upp­byg­gnad och oli­ka använd­ning­som­rå­den samt pra­ta om tekniken mju­ka band som Mon­i­ca stud­er­at. Ni kom­mer ock­så att göra en- och tvåark­shäft­ningar, ori­en­talisk häft­ning med öppen rygg samt kas­sett till häfte­na ni gjort.
Anmälan till kursen sker via mail till elise.tullnar-nilsson@telia.com eller 073–047115 senast 13 januari.

Tid: 25–26 feb­ru­ari 2017
Plats: Sverigefin­s­ka folkhögskolan, Haparanda
Kost­nad: 400:- mate­ri­alavgift tillkommer

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er