Under kursen kom­mer ni att gå igenom pap­perets egen­skaper, tit­ta på struk­tur­ernas upp­byg­gnad och oli­ka använd­ning­som­rå­den. Förs­ta dagen gör vi ett antal en- och tvåark­shäft­ningar, kas­sett till dessa samt ett fick­dragspel. Dag två viker vi ett kine­siskt syetui.
Intern kurs för slöjdare.

Plats: Karlstad
Tid: 28–29 januari
Intern kurs

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er