• vatikanen

Mjuka band från Vatikanens bibliotek 🗓

Under den­na kurs tit­tar vi när­mare på tekniken mju­ka band. Vi gör vi ett antal kopi­or av böck­er från Vatikan­bib­lioteket. Jag berät­tar ock­så om mina resor till Vatika­nen och vis­ar bilder. I kursen ingår ock­så min bok ”Limp bind­ings from the Vat­i­can Library” i lösa lägg.

Tid: 2-4 augusti 2019
Kost­nad: 3 000:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkom­mer.
Plats för kursen: Lang­we Atel­je

Registrering

from to
Kurs­er
from to
Kurs­er