Den­na kurs byg­ger myck­et på indi­vidu­ell under­vis­ning där du själv kan väl­ja vad du vill göra.
Inga förkun­skaper krävs, var och en arbe­tar utifrån sina egna förutsättningar.
Kursen hålls på tis­da­gar kl. 18 – 21 med möj­lighet att arbe­ta klart till 21.30.

Datum

sep­tem­ber: 13:e, 20:e
okto­ber: 4:e, 18:e, 25:e
novem­ber: 8:e, 15:e, 22:a
decem­ber: 6:e

Lärare: Mon­i­ca Langwe

Kost­nad: 2 900:-/pers
Mate­ri­alavgift tillkommer.

Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er