Under dessa fyra dagar kom­mer kon­st­nären Borghild Telnes att lot­sa er in i skriftens värld.
Vi exper­i­menter­ar med oli­ka tekniker och sti­lar med din egen hand­skrift som utgångspunkt.
Målet är att få några sto­ra ark ful­la med kreati­va experiment.

Efter hal­va kursti­den är det så dags att mon­tera in era till­skur­na små exper­i­ment i bokform.
Med hjälp av Mon­i­ca lär vi oss oli­ka typer av bok­struk­tur­er läm­pade för mon­ter­ing och exponer­ing av tryck, foton, teck­ningar och målningar.
Välkom­men till fyra extremt kreati­va dagar!

Plats: Lang­we atel­je, Mora
Lärare: Borghild Telnes och Mon­i­ca Langwe
Tid: 23–26 augusti 2018
Kost­nad: 4 800:-/ pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er