Under kursen lär vi oss allt från enarkshäftningar till vikta modeller. Sex till sju modeller kommer att hinnas med på kursen. Inga förkunskaper krävs. Deltagarna får en kunskapsbank som gör det möjligt att utveckla egna modeller.

Plats: Kämpens hembygdsgårdBollnäs
Tid: 13-14 april 2019
Kostnad: 600:- (800:- icke medlem) material 300:-/pers
Arrangör: Bolläs-Voxnadalens hemslöjdsförening

Registrering

https://hemslojden.org/activity/kreativt-bokbinderi-kurs/

[event_details]