Under denna dag arbetar vi med allt från enarkshäftningar till olika vikta bokstrukturer.
Allt material till kursen är förskuret för att ge deltagarna möjlighet att kunna koncentrera sig på sitt eget skapande.
Undervisningen går ut på att, förutom att göra vackra saker, bygga en plattform som ger deltagarna en metod att sedan kunna arbeta vidare med sitt eget skapande.
Inga förkunskaper behövs.

Välkommen till en intensiv och kreativ dag!

Plats: ABC House, Bryssel
Tid: 16 februari 2019
Kostnad: Ej fastställd

Registrering

http://www.abc-web.be/abc-huis-brussel/?lang=en

[event_details]