Kreativt bokbinderi 🗓

 

Vi går igenom pap­perets egen­skaper samt häf­tar en- och tvåark­shäft­ningar, ori­en­talisk häft­ning med öppen rygg och gör en kas­sett till den­na. Jag berät­tar om tekniken mju­ka band som jag stud­er­at på arkiv. Vi tit­tar på en serie bok­struk­tur­ernas med dragspel­stema.
och gör så ett album. Vi avs­lu­tar med att gå igenom en inköp­slista där ni får tips på butik­er.

Plats: Fröv­i­fors Pap­pers­bruksmu­se­um
Tid: Juli 20–21 2018
Kost­nad:   1250:- inklu­sive kaffe
Anmälan: pedagog.froviforsmuseet@billerudkorsnas.com

Registrering

https://froviforsmuseet.com/bokbinderiworkshop/

from to
Kurs­er
from to
Kurs­er