Den första halvanav veckan kommer vi att arbeta med olika häftmetoder som du kan ha nytta av när du gör dina egna böcker, journaler och annat. Andra delen av veckan ägnar vi oss åt att göra olika albumformat. Dessa kan vara bra att kunna om du vill göra eget presentationsmaterial, portfolios etc. Som tidigare kan vi arbeta extra på kvällarna så ta med extra material ifall du behöver.

Tid: 6-10 juli 2020
Plats: Munka folkhögskola
Kostnad: Undervisningen är gratis, det du betalar för är material, mat och eventuellt boende.
För information om skolans boende besök skolans hemsida.

Registrering

https://www.munkafolkhogskola.se/sommarkurser/index.html#bokn

[event_details]