Kreativt bokbinderi 🗓

Mun­ka folkhögsko­la har bokat mig för en kurs även som­maren 2020.
Jag ska klu­ra på innehål­let och återkom­mer med mer infor­ma­tion län­gre fram.

Registrering

https://www.munkafolkhogskola.se/sommarkurser/index.html#bokn