Den förs­ta hal­vanav veck­an kom­mer vi att arbe­ta med oli­ka häft­metoder som du kan ha nyt­ta av när du gör dina egna böck­er, jour­naler och annat. Andra delen av veck­an ägnar vi oss åt att göra oli­ka album­for­mat. Dessa kan vara bra att kun­na om du vill göra eget pre­sen­ta­tion­s­ma­te­r­i­al, port­fo­lios etc. Som tidi­gare kan vi arbe­ta extra på kväl­lar­na så ta med extra mate­r­i­al ifall du behöver.

Tid: 6–10 juli 2020
Plats: Mun­ka folkhögskola
Kost­nad: Under­vis­nin­gen är gratis, det du beta­lar för är mate­r­i­al, mat och eventuellt boende.
För infor­ma­tion om skolans boende besök skolans hemsida.

Registrering

https://www.munkafolkhogskola.se/sommarkurser/index.html#bokn

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er