”Kreativa yrken – något för mig?”

Kurs- och föreläsningserie för Mora Gymnasiums  estetprogram – bild och form.

Under våren 2021 kommer jag att dela med mig av hur det är att ha ett kreativt yrke.
Förutom ett föredrag med tillhörande diskussion kommer vi att ha en serie kurser med tema karusellböcker.

Projektet ”Morakontraktet” är finanseriat av Mora kommun och är avsett att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv.
Jag är glad att få ta del att detta projekt som är det första i sitt slag i Mora kommun.

[event_details]