Under den­na hel­gkurs kom­mer vi att med inspi­ra­tion från folkkon­st göra böck­er i skinn och papper.
Kanske du inspir­eras av folk­dräk­tsväskan från din hembygd?
Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!

Plats: Hem­slöjds­går­den, Läroverks­gatan 7 Linköping
Tid: 27–28 oktober
Kost­nad: ej fastställd

 

Registrering

https://www.hemslojdeniostergotland.se/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=18&Itemid=158

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er