Under den här kursen får ni lära er hur man gör indigob­ad med enbart naturli­ga ingre­di­enser som fruk­t­sock­er, kalk, och hen­na­pul­ver. Vi fär­gar pap­per, tyg, skinn och perga­ment och ska­par vack­ra mön­ster med oli­ka vik och reser­vage tekniker (shi­bori). Vad pas­sar sedan bät­tre än att arbe­ta med asi­atiskt bok­binderi i form av japan­s­ka tråd­bind­ningar och dragspelsböcker.

Lärare: Lot­ta Helle­berg, Mon­i­ca Langwe
Tid: 30 maj — 2 juni 2017
Kost­nad: 4 200:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Läs mer om Lot­ta: http://lottahelleberg.com

Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er