Välkommen till en ny hemslöjdskryssning med M/S Birka till Åland! Vi stickar, syr, knyter, viker och broderar tillsammans, äter gott, umgås och lyssnar och deltar i inspirerande samtal… kan det bli bättre?

Under vår uni­ka kryssningsre­sa med Hem­slöj­den har vi abon­ner­at delar av båten till oss själ­va där vi bjud­er på ett verk­ligt eldo­ra­do för dig som är intresser­ad av hem­slöjd. Föru­tom intres­san­ta före­drag, work­shops och syjun­tor där du träf­far likasin­nade blir det god mat och under­håll­ning med flera fina överraskningar.

På Mon­i­cas work­shop får du göra en anteck­n­ings­bok med mån­ga använd­ning­som­rå­den. Kanske blir det en rese­jour­nal med plats för alla intryck från senaste resan? Du viker ett omslag med flera prak­tiska fack och häf­tar (syr) in sidor för anteck­ningar, foton och skisser.
Allt mate­r­i­al ingår och är för­berett för att ska­pa en kreativ atmos­fär där du hin­ner lära dig mycket.

https://www.hemslojdsresor.se/resor/europa/hemslojds-x-med-maskor-och-stygn/

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er