Bokhantverk för konstnärer del I — II 🗓

Den­na kurs för kon­st­när­er kom­mer fokus att lig­ga på Hantver­ket inom Artist´s Books.
Kursen kom­mer att vara uppde­lad i två delar där man dels får en grundläg­gande teknikkurs och sedan får möj­lighet att arbe­ta med eget bild­ma­te­r­i­al.

Plats: Bohus­läns kon­st­grafiska verk­stad
Tid: Två tillfällen höst 2020
Kost­nad: ej fast­ställd