Sam­la dina min­nen från resan i en egen­händigt gjord journal.
Här kan du sam­la vis­itko­rt, bil­jet­ter, kvit­ton i fick­or, foton i album­blad samt anteck­ningar och skisser.
Du får ock­så lära dig hur du kan mon­tera in en större kar­ta samt ett dragspel.

Inbind­nin­gen möjlig­gör att du lät­ta kan byta ut sek­tion­er i boken.
Jour­nalen går ock­så  lätt att anpas­sa för andra ändamål — trädgård­sjour­nal, trän­ingsjour­nal, husjour­nal eller annat du önskar dokumentera.

Inga förkun­skaper krävs och allt du behöver finns på plats.

Välkom­men till en kreativ dag!

Plats: Rum för pap­per, Göteborg
Datum: 13:e oktober
Tid: kl. 10–17
Pris:  2500:- inklu­sive mate­r­i­al och fika/frukt.

Registrering

https://rumforpapper.se/kurser.html

Sched­uled Kurs­er
Rum För Pap­per, 19, Vall­gatan, Inom Vall­graven, Cen­trum, Göte­borg, Göte­borgs kom­mun, Väs­tra Göta­lands län, Göta­land, 41116, Sverige  Map
Sched­uled Kurs­er
Rum För Pap­per, 19, Vall­gatan, Inom Vall­graven, Cen­trum, Göte­borg, Göte­borgs kom­mun, Väs­tra Göta­lands län, Göta­land, 41116, Sverige  Map