Under den­na helg syr vi med han­dled­ning av fru Strid en per­son­lig doc­ka och byg­ger en box till den. Vi använ­der inga färdi­ga mal­lar utan du får tips och trix hur man kan byg­ga upp en kropp (stomme) som du sedan deko­r­erar och ger ett uttryck som är unikt för dig. Hela dock­an sys för hand.  För att  dock­o­r­na ska få sin karak­tär deko­r­er vi med broderi­garn, tun­na tyger, band, pär­lor, knap­par, pal­jet­ter, shishaspeglar (som anskik­te) mm. Vi byg­ger så med hjälp av Mon­i­ca Lang­we en väg­ghängd box till dock­an. Du bör vara van att brodera och kun­na de van­li­gaste stygnen.

Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!

Lärare: Kic­ki Jon­s­son och Mon­i­ca Langwe
Tid: 17–20 maj 2018
Kost­nad: 4 800:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er