Under den­na helg kom­mer vi att ägna oss åt dragspel i oli­ka for­mer, dragspel med och utan omslag, med fick­or och fack och dragspel med bilder.

Plats: Skansen Stockholm
Tid: 28–29 okto­ber 2017
Kost­nad: ej fastställt

Registrering

Länk kom­mer snart…

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er