På begäran håller vi kursen igen i höst.
En kurs för dig som broder­ar, arbe­tar med grafisk form eller bara tyck­er det är kul med bokstäver.
Här får du, genom att arbe­ta prak­tiskt, förståelse för hur kon­traster i bok­stäver funger­ar och hur det påverkar en ordbild.
Anni­ka kop­plar grundläg­gande teori och ter­mi­nolo­gi till prak­tiskt arbete, och ger dig verk­tyg att både se och diskutera bok­stavskon­st i detalj.
Vid kursens slut har du ska­p­at en ord­bild som är redo att användas.

Lärare: Anni­ka Peters­son, Inscriptorum
Tid: 25–27 augusti 2017
Kost­nad: 3 000:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift 400:- tillkommer.
Läs mer om Anni­ka: www.inscriptorum.com
Plats för kursen: Lang­we Atel­je; Mora

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er