Att erövra hantverkets språk i din egen konstnärliga praktik

Är du intresserad av att ta med dig dina konstgrafiska kunskaper
och omvandla dessa till spännande bokformat?
I denna kurs bygger vi en kunskapsbank – ett slags referensbibliotek
av tekniska bok- och pappersstrukturer som kommer att utgöra beståndsdelarna i vårt nya hantverksbaserade språk. Utifrån ett eget bildmaterial använder vi så våra nyvunna kunskaper att ringa in era visioner i bokform.

Kursen är uppdelad i två tillfällen
7-11 september och 26-30 oktober 2020.

Under första tillfället tillverkar vi olika modeller som sammantaget kommer att utgöra en bred teknisk och idémässig plattform. Vi för ett resonemang om hantverkets betydelse i en konstnärlig praktik.

Vid andra tillfället lär oss använda vårt nya hantverksmässiga språk i en process. Mellan de båda veckorna finns tid att arbeta fram ett bildmaterial. Utifrån de egna bilderna resonerar vi kring och försöker ringa ert egna unika uttryck och hur vi når dit med hjälp av olika tekniska lösningar och material. Efter kursens slut har varje deltagare en egenhändigt gjord dummy som går att skala upp. Varje deltagare har också tagit del av de övrigas processer vilket mångfaldigar kunskapsområdet.

 

https://www.okkv.se/

[event_details]