Bilderboken som konstnärligt objekt 🗓

Under en dag målar vi med pap­per när vi med bilder­bo­ken som utgångspunkt byg­ger en 3D bok.

Intern kurs för Kon­st­fack­skolans elever.

Kurs­er
Kurs­er