Bilderboken som konstnärligt objekt 🗓

Under en dag målar vi med papper när vi med bilderboken som utgångspunkt bygger en 3D bok.

Intern kurs för Konstfackskolans elever.

Kurser
Kurser