Under en dag målar vi med pap­per när vi med bilder­bo­ken som utgångspunkt byg­ger en 3D bok.

Intern kurs för Kon­st­fack­skolans elever.

Sched­uled Kurs­er
Sched­uled Kurs­er