Under den­na 2‑dagars kurs kom­mer vi att göra en prak­tisk ask med fack för mate­r­i­al och/eller verktyg.
Vi klär den med klot, tyg vi själ­va fodrat med pap­per och egen­händigt kokat klister.
Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!
Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget skapande.

Plats: Kvarn­byns hand­pap­pers­bruk, Mölndal
Tid: 23–24 sep­tem­ber 2017, kl 10–17
Kost­nad: 1 800:- mate­ri­alavgift tillkommer

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er