Kursen ingår i utbildningen ”The Photographic Artist Book: Dissemination in a Digital Landscape” som är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering. Under kursen arbetar vi teoretiskt och praktiskt med begreppet Artist book ur en strukturell/teknisk synvinkel.

Intern kurs för Kungliga Konsthögskolans elever.

[event_details]