Under den­na kurs lär vi oss hur vi kan göra papyrus av köksväx­ter såsom jag har lärt mig av Mau­reen Richard­son i England.
Vi exper­i­menter­ar med oli­ka sorter, de vi hin­ner få klara mon­ter­ar vi in i ett egen­händigt gjort album.

Plats: Lang­we ateljé
Tid: Sep­tem­ber 14 — 16  juni 2019
Kost­nad: 3 000:- inklu­sive lunch och kaffe

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er