Kalligrafi och bokbinderi 🗓

Till­sam­mans med kalligraf Cira Vig­giano kom­mer vi att i två hela dagar exper­i­mentera med kalligrafin som uttrycks­form.
De resterande dagar­na tar vi med mig som guide fram oli­ka bok­former som vi mon­ter­ar våra tex­ter i.

Lärare: Cira Vig­giano och Mon­i­ca Lang­we
Plats: Rom, Ital­ien
Tid: Maj 7–10
Kost­nad: ej fast­ställd

Registrering

from to
Kurs­er
from to
Kurs­er