Till­sam­mans med kalligraf Cira Vig­giano kom­mer vi att i två hela dagar exper­i­mentera med kalligrafin som uttrycksform.
De resterande dagar­na tar vi med mig som guide fram oli­ka bok­former som vi mon­ter­ar våra tex­ter i.

Lärare: Cira Vig­giano och Mon­i­ca Langwe
Plats: Rom, Italien
Tid: Maj 7–10
Kost­nad: ej fast­ställd

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er