Butik

Vik upp, vik in, vik över. Slä­ta pap­per och skarpa veck — det spän­nande hän­der inuti och mit­temel­lan. Bara du får de rät­ta förut­sät­tningar­na i form av kun­skap och verk­tyg kan du tillver­ka vad du vill och du kan göra rik­tigt fina saker.