Om mig

Jag trivs som bäst mit­temel­lan. Mit­temel­lan sti­lar, tren­der, atti­ty­der och tekniker.

Gillar att exper­i­mentera med pap­pers- och bok­binderitekniker i kon­st­form. Kan arbe­ta med rep­li­ka och nypro­duk­tion för museer, film, teater.

Ateljé

Min ateljé har tio verk­stad­splatser och här finns föru­tom bok­binderi­utrust­ning ock­så små bok­tryck­s­pres­sar och ett litet bib­liotek. Här arranger­ar jag kurs­er, både egna och med intres­san­ta gästlärare men kan ock­så erb­ju­da events och skräd­darsy­d­da uni­ka upplevelser.

Det är lätt att ta sig till min verk­stad som lig­ger på gån­gavstånd från Mora rese­cen­trum där tåget kom­mer direkt från Arlanda.